Меню

022-Dog-Bite-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване от ухапване от куче

022-Dog-Bite-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при нараняване от ухапване от куче

Ако сте били ухапани от чуждо куче, може да имате възможност да предявите иск за обезщетение срещу собственика му. Нападението от куче може да причини сериозен стрес, а последиците от него – да съставляват сложна правна материя. Ние обаче се стремим да я направим възможно най-ясна, лесна и без напрежение за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително от ухапване от куче. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

При какви обстоятелства мога да искам обезщетение за нараняване от ухапване от куче?

Благодарение на Закона за опасните кучета от 1991 г. вече ще разполагате с по-голяма защита, ако бъдете нападнати от куче, което не е било държано под контрол от собственика му. Освен че забрани притежаването и развъждането на определен брой опасни породи, този закон задължи всички собственици на кучета да ги държат под непрекъснат контрол.

Нападенията от кучета могат да се случат в редица различни ситуации, като например:

 • На обществено място, особено когато кучето се разхожда свободно, а не на повод
 • Във Вашия собствен имот, ако кучето е избягало или е оставено без контрол
 • Когато правомерно посещавате имота на собственика (например, за да почукате на вратата му или да направите доставка)
 • Ако работите като ветеринарен лекар, фризьор на кучета или разхождате чужди кучета срещу заплащане

Ако кучето не е било държано на повод, ще бъде значително по-трудно за собственика му да твърди, че е го е държал под контрол. Ако вече е имало случаи на проява на агресия от кучето, сега законът задължава собственика му да предприеме допълнителни мерки, като например да му поставя намордник или да го води на специално обучение. Ако не е била предприета нито една от тези мерки, това увеличава шанса Ви да предявите успешен иск.

 

Какво трябва да направя, ако ме нападне куче?

Нападението от куче може да предизвика силен страх, което значително затруднява практичното мислене в разгара на ситуацията. Въпреки това, колкото повече от следните неща успеете да направите, толкова по-лесно ще бъде предявяването на иск за обезщетение срещу собственика на кучето:

 • Запишете името и данните за контакт на собственика на кучето и на очевидците, ако има такива
 • Снимайте кучето и неговия собственик, ако можете да го направите без да предизвикате конфронтация
 • Докладвайте инцидента на полицията възможно най-скоро
 • Направете снимки на претърпените наранявания – непосредствено след инцидента и в хода на развитието им
 • Запазете дрехите си или други лични вещи, които са били повредени при нападението
 • Отбележете датата, часа, мястото и обстоятелствата
 • Потърсете лекарска помощ, която може да включва инжекция срещу тетанус
 • Пазете разписките за всяко медицинско лечение

Дори и да не разполагате с никое от горните доказателства, пак си струва да говорите с адвокат, за да се прецени дали разполагате с основателен иск.

 

Кой плаща обезщетенията за наранявания от ухапване от куче?

Исковете за обезщетение за ухапване от куче могат да достигнат хиляди британски лири. В днешно време обаче застраховането на домашните любимци е достъпна и обичайна практика за собствениците им. Въпреки че повечето собственици сключват застраховка, за да се предпазят от големи, неочаквани разходи за ветеринарни грижи за домашния си любимец, застраховката обикновено съдържа и покритие на отговорността, която ще носят ако кучето им ухапе някого.

Ако не разполагат с такова покритие по застраховката за домашни любимци, все пак е възможно да имат покритие на гражданската отговорност като част от застраховката на имота им, което често би покрило отговорността им, ако кучето им Ви ухапе.

Ако бъдете нападнати от бездомно куче, може да имате право да претендирате, че нараняванията Ви са причинени от престъпление или да предявите иск срещу общината или организацията, отговаряща за района на нападението.

 

За какъв вид нараняване от ухапване от куче мога да търся обезщетение?

Исковете за обезщетение за ухапване от куче са обикновено по тарифа за различните степени на нараняване. Тарифата отчита тежестта на нараняването и видимостта на следите и белезите по кожата в дългосрочен план. Най-често срещаните видове наранявания са:

 • Порязвания, натъртвания и одрасквания
 • Инфекции в резултат на ухапвания и одрасквания
 • Трайни белези и видими следи по кожата
 • Психически разстройства като тревожност и страх от кучета

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за консултации с психолог, здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от ухапване от куче?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.