Меню

030-Restaurant-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополука в ресторант

030-Restaurant-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при злополука в ресторант

Ако сте пострадали при злополука в ресторант, може да имате право на обезщетение. Собствениците и персоналът на ресторанта може да са проявили небрежност и да са Ви изложили на ненужен риск от нараняване. Ако случаят е такъв, ние можем да Ви помогнем с преценката дали имате основателен иск срещу тях.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително в ресторант. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките в ресторанти?

Както всяко обществено заведение, ресторантите също са свързани с определени рискове. Един успешен ресторант може да бъде много натоварен, а пространството често е ограничено и слабо осветено. Предвид забързаното разнасяне на гореща храна не е чудно, че могат да настъпят злополуки.

Те могат да се изразяват в изгаряния и опарвания от гореща храна; подхлъзване, препъване и падане върху мокри подове или лошо поддържани килими или стълби, или дори алергични реакции.

Ако претърпите злополука в ресторант, Ви препоръчваме да направите снимки, да запишете данните за контакт на евентуалните свидетели и да направите всичко, което е практически възможно и по-късно може да помогне за доказване на случилото се.

Ако работите в ресторант, разгледайте нашата страница относно злополуки на работното място за по-конкретна информация относно начина, по който Ви можем да Ви съдействаме за искане на обезщетение.

 

За какъв вид наранявания от злополука в ресторант мога да искам обезщетение?

Злополуките в ресторант могат да причинят почти всякакъв вид наранявания. Ние можем да Ви дадем съвет относно най-различни наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление някои злополуки могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в ресторант?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.