Меню

046-Orthopaedic-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополуки в магазини, търговски центрове и супермаркети

029-Shop-Supermarket-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при злополуки в магазини, търговски центрове и супермаркети

Ако сте пострадали в магазин, супермаркет или търговски център, е възможно да имате право на обезщетение за нараняванията си. Ако злополуката е поне отчасти по вина на някой друг, може да успеете да докажете небрежност от негова страна.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките в магазин или търговски център?

В днешно време магазините и търговските центрове са с дълго работно време и много от помещенията са с постоянно високо ниво на посещаемост. Търговските обекти крият някои специфични рискове, като например:

 • Ограничено време за извършване на редовна поддръжка
 • Стълбищата и ескалаторите могат да бъдат зони с висок риск от подхлъзване, препъване и падане
 • Асансьорите и ескалаторите носят риск от злополуки със заклещване
 • Преместването и зареждането на стоки може да доведе до сблъсъци
 • Държаните на височина стоки могат да паднат, което излага клиентите на риск
 • Лошо поддържаните паркинги и общи части могат да причинят подхлъзване и падане

 

За какъв вид наранявания от злополука в магазин или търговски център мога да искам обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Срещу кого ще бъде предявен искът ми за обезщетение?

Искът обикновено се насочва срещу търговеца на дребно, който извършва дейност в помещенията и се покрива от неговата застраховка „Гражданска отговорност“. Ако нараняването е станало в общите части на голям търговски център с множество различни обекти, по-вероятно е Вашият иск да бъде срещу операторите на този търговски център.

Ние можем да обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай и да Ви консултираме относно най-добрия начин на действие и срещу кого е най-целесъобразно да предявите иска си.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на злополуката и от получените от Вас наранявания. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в магазин или търговски център?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.