Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Защита срещу искове в Трудов съд

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Защита срещу искове в Трудов съд

Ако бивш служител е предявил иск срещу Вас в Трудов съд, е особено важно да се защитите срещу него по най-добрия начин. Решенията по делата в съдилищата често са достъпни за обществеността, така че ако изходът на делото не е благоприятен за Вас, това може да се отрази на репутацията Ви като работодател. Ако обаче получите точен, специализиран съвет, ще можете да се защитите срещу иска и да сте сигурни, че спазвате правилата и процедурите.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представляват трудовите съдилища?

Ако сте уволнили служител след две или повече години стаж при Вас, той може да се опита да предяви иск срещу Вас в Трудов съд. Служителят може да пристъпи към такова действие ако смята, че има реални основания за иск поради Неправомерно или Несправедливо уволнение, или пък поради Принудително напускане.

Служителят разполага с три месеца (без един ден), считано от датата на уволнението си, за предявяване на иска. След това Вие трябва да дадете отговор в рамките на 28 дни с Вашата версия на събитията, с цел искът да бъде отхвърлен от съда. В зависимост от твърденията на всяка от страните, делото може да премине към разглеждане в заседание на съда, като всяка от страните представи доказателства – например свидетелски показания, преди провеждането на заседанието на трудовия съд.

По много от делата се постига споразумение преди да стигнат до окончателно решаване. Ние можем да Ви дадем становище на всеки етап дали според нас следва да продължите със защитата срещу иска, или сключването на споразумение би било по-добър вариант. Дори един сравнително зле обоснован иск може да отнеме време, средства и усилия за защита и в крайна сметка пак да се окаже успешен, което би засегнало репутацията Ви като фирма.

Защитата срещу иска включва претегляне на риска от неуспех спрямо репутацията и ресурсите на Вашия бизнес.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Най-добрата форма на защита срещу процеси в трудовите съдилища несъмнено е предотвратяването им чрез ясни и справедливи трудови процедури. Ние можем да Ви консултираме по всички основни въпроси на Трудовото право, включително Изготвяне на трудови договори, Ограничителни договорки, Договори за спогодба, Споразумения за поверителност и др.

Можем освен това да Ви дадем съвет и по други аспекти на Търговското право, като например Търговски имоти, Решаване на спорове и Търговски договори.

 

Как да получа съвет относно защитата на искове в трудови съдилища?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на иска, предявен в трудовия съд. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че ще можем да Ви помогнем, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.