Меню

110-Redundancy-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за служители при съкращения

110-Redundancy-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-500-350

Съвети за служители при съкращения

Ако предстои да бъдете съкратен от работодателя си, ние можем да предоставим необходимите Ви професионални правни съвети, за да сте сигурни, че процедурата се води по справедлив начин и че ще получите полагаемото Ви се. За съжаление понякога действително се налагат съкращения, за да може бизнесът да постигне ефективност, но Вашият работодател трябва във всички случаи да спазва надлежните процедури.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато ме съкращават от работа?

Въпреки че преминаването през процедурата може да e съпътствано от трудности и стрес, повечето съкращения се извършват по справедлив и правилен начин от работодателите, особено ако те самите са потърсили професионален правен съвет. В някои случаи обаче работодателите не спазват изискваните процедури или подхождат към съкращенията по несправедлив начин.

В зависимост от конкретните обстоятелства и стажа Ви във фирмата, може да имате основание да търсите обезщетение за Неправомерно или Несправедливо уволнение. Ако имате доказателства, че сте били дискриминирани в хода на процедурата, следва да потърсите правен съвет, тъй като законът предвижда защита срещу дискриминация.

Ако работодателят е поискал от Вас да подпишете Договор за спогодба след съкращаването, той трябва да покрие разноските Ви за независима правна консултация. Ако случаят е такъв, ние можем да Ви предоставим тази консултация и да гарантираме, че договорът е справедлив.

 

Как мога да получа правен съвет относно съкращаването ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ако смятаме, че имате нужда от още консултации или помощ от нас, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.