Меню

Unfair-or-Wrongful-Dismissal-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители относно несправедливо или неправомерно уволнение

Unfair-or-Wrongful-Dismissal-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за служители относно несправедливо или неправомерно уволнение

Ако сте били уволнени от Вашия работодател и смятате, че уволнението е било несправедливо, може да има основание за предявяване на иск за обезщетение за Несправедливо уволнение или Неправомерно уволнение. Изключително важно е да получите специализиран, професионален правен съвет, за да се прецени дали случаят е именно такъв. Ние можем да Ви помогнем, като Ви предоставим безплатен първоначален съвет, съобразен с конкретните обстоятелства.

Нашият екип от специалисти по трудово право предоставя консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително несправедливо и неправомерно уволнение. Те ще обсъдят Вашия случай с Вас и ще могат да препоръчат най-удачния начин на действие. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни.

 

Какво точно представляват неправомерното и несправедливото уволнение?

За съжаление уволненията са обичайна практика в бизнеса, но все пак в повечето случаи се извършват по справедлив начин. Работодателят може да уволни служители чрез дисциплинарни или квалификационни процедури или при съкращаване на щата, било то като еднократен акт или като част от по-мащабен план за съкращения. Във всички случаи работодателят трябва да може да докаже, че е следвал справедлива процедура за стигане до решението. В противен случай може да се е изложил на риск от предявяване на иск за обезщетение за несправедливо или неправомерно уволнение.

Уволнението е неправомерно, когато работодателят не е спазил собствените си процедури, преди да го извърши. Например може да не е спазил собствените си дисциплинарни процедури, което може съставлява и нарушение на трудовия договор.

При несправедливото уволнение работодателят нарушава не договора, а Ваше законово право по Закона за трудовите права от 1996 г. За да подадете иск поради несправедливо уволнение, трябва да сте работили за този работодател почти две години (точният период е две години без една седмица). Уволнението може обаче да се счита за справедливо на редица различни основания и ние можем да Ви дадем становище дали според нас причините, посочени за Вашето уволнение, са справедливи или не.

В редки случаи уволнението може да се окаже „автоматично несправедливо“

 

Какво означава автоматично несправедливо уволнение?

В някои случаи уволнението може да нарушава Ваши основни законоустановени права. Тогава уволнението се счита за автоматично несправедливо, независимо какви процедурите са били следвани. Изискването за две години (без една седмица) стаж във фирмата не важи за автоматичното несправедливо уволнение, така че всеки служител може да предяви иск, ако има основание за това.

Автоматично несправедливо уволнение може да е налице, ако успеете да докажете, че сте били уволнени въз основа на:

  • Дискриминация по смисъла на Закона за равенството от 2010 г.
  • Променени работни условия или искания
  • Права по Правилника за работното време
  • Отстояване на законоустановени права, като минимална заплата или безопасни условия на труд
  • Вземане на отпуск поради смърт или животозастрашаващо заболяване на близък
  • Подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения (Whistleblowing)

Ако смятате, че уволнението е било съпътствано от подобна дискриминация, се свържете с нас за безплатен първоначален съвет относно Вашите обстоятелства.

 

Как да получа съвет относно неправомерно или несправедливо уволнение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че искът Ви е основателен и можем да Ви съдействаме, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.