Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Международни завещания, тръстове и наследства

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Международни завещания, тръстове и наследства

Ако имате активи в други държави или искате да оставите пари или активи на Ваши бенефициери в други държави, получаването на професионален правен съвет може да помогне за съставяне на завещание по най-подходящия начин. Международното завещание улеснява значително процеса на разпределяне на Вашето имущество.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как действат международните завещания?

Начинът, по който ще бъде съставено Вашето международно завещание, ще зависи до голяма степен от обстоятелствата, предпоставени от Вашето гражданство, от съдържанието на Вашето имущество и от държавите, в които имате активи или бенефициери. Всяка държава има различна уредба на наследствените въпроси и в някои случаи може да е по-целесъобразно съставянето на няколко завещания.

Ако например имате активи на голяма стойност, като недвижим имот или бизнес, в конкретна държава, тогава може да е по-подходящо оставянето на завещание по правото на тази държава. Ние можем да Ви дадем съвет кое ще е най-удачното завещание (или комбинация от завещания) въз основа на обстоятелствата на Вашия случай.

Ако разпределяте активи на бенефициери в друга държава, освен съставянето на отделно завещание за тази държава, може да има възможност и за учредяване на тръстове там. Данъчните режими също са различни в отделните държави, така че е важно да получите професионален съвет, съобразен с всичките Ви международни активи.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако притежавате имот в Обединеното кралство и възникне необходимост от прехвърляне на собствеността или продажба на имота, нашият отдел по Прехвърляне на жилищни имоти може да помогне със съответните правни процедури.

 

Как мога да получа съвет относно международни завещания, тръстове и наследства?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще организираме среща за по-задълбочено обсъждане на нуждите Ви и за запознаване с активите и бенефициерите, които имате в различни държави. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.