Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Договори за дарение на имот

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Договори за дарение на имот

С договор за дарение можете да дарите свой имот на близък човек или член на семейството, например на децата Ви. Когато е съставен по подходящ начин и при правилните обстоятелства, този договор може да бъде ефективно от данъчна гледна точка средство за прехвърляне на имот на Вашите деца, тъй като може да намали задълженията им за данък върху наследството след смъртта Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато изготвям договор за дарение на мой имот?

Даряването на Ваш имот на друго лице изисква изключително високо ниво на доверие. Може да се чувствате много уверени, че няма да има никакви проблеми, но е важно да съзнавате потенциалната сериозност на евентуални семейни спорове, които може да възникнат след дарението. На практика може да се окаже, че живеете в техния имот, след като сте им го дарили.

Трябва също така да помислите какво ще стане с къщата Ви, ако едно или повече от децата Ви неочаквано починат преди Вас. Къщата (или техният дял от нея) на практика би съставлявала част от наследственото имущество, така че техните наследници може да имат право да я наследят, вместо да се върне във Ваша собственост.

 

Какви са ползите от даряването на имот чрез договор за дарение?

Много хора даряват имот на децата си на по-късен етап от живота, след като вече са изплатили ипотеката и притежават имота изцяло. Често причината, поради която хората избират да направят дарение, е избягването на данъка върху наследството и освен това по този начин може да се спести време и документална работа след смъртта Ви, тъй като процедурата на Администриране на завещание и наследство може да бъде много продължителна.

Важно е договорите за дарение да се изготвят внимателно и затова правните консултации могат да Ви дадат сигурност, че няма да обезсмислите основанията за даряване на имота. Например:

  • Можете да помогнете за намаляване на данъка върху наследството, който Вашите бенефициери ще платят след смъртта Ви. Дарението трябва обаче да е направено поне 7 години преди смъртта Ви. Ако желаете да продължите да живеете в имота и след дарението, може да се наложи да плащате наем на децата си по пазарни цени. При неспазване на тези правила задължението на Вашите деца за плащане на данък върху наследството може да не отпадне.
  • Ако освен това искате да намалите активите си, за да подобрите шансовете си за получаване на финансова помощ за таксите за дом за възрастни в бъдеще, това също е свързано с рискове. Трябва да сте наясно, че местните власти понякога проверяват за наличие на договор за дарение и могат да наложат тежести върху имота (да си осигурят право на процент от приходите от бъдеща продажба).

Както показват горните съображения, договорът за дарение може да бъде ефективно средство, но съдържа и елемент на риск. Трябва да го планирате внимателно, за да обхванете широк спектър от възможни ситуации и да сте наясно с потенциалните капани, ако събитията не се развият според очакванията Ви. Ето защо специализираните правни съвети могат да бъдат много полезни в случая.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако обмисляте да направите договор за дарение, може да е целесъобразно да помислите и за съставяне на завещание (ако все още не сте оставили завещание) или дългосрочно пълномощно, за да може семейството Ви да взема решения от Ваше име, ако в бъдеще загубите умствената способност да вземате такива решения за себе си.

Вашите деца или бенефициери може освен това да се нуждаят от правна помощ за администриране на завещанието и наследството след смъртта Ви или за прехвърляне на жилищни имоти, ако решат да продадат имота в бъдеще.

 

Как мога да получа правен съвет относно договор за дарение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.