Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Предаване за пазене и вземане обратно на завещание

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Предаване за пазене и вземане обратно на завещание

Независимо дали вече имате завещание или бихте искали да тепърва да съставите такова, ние можем да Ви предложим сигурно пазене на Вашето завещание в нашия архив. По този начин Вашите наследници ще знаят къде се пази завещанието, ако се случи най-лошото. Освен това ще можете да го вземете обратно, ако и когато това стане необходимо в бъдеще, например ако желаете да направите някакви промени в него.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да уредя пазенето на завещанието ми?

На първо място трябва вече да сте написали подходящо завещание. Ако все още нямате такова, можете да обсъдите с нас нашата услуга за съставяне на завещания. В зависимост от активите на Вашето имущество и от бъдещите Ви бенефициери може също така да е целесъобразно издаването на Дългосрочно пълномощно или учредяването на Наследствени тръстове.

За да предадете за пазене Вашето завещание, просто се свържете с нас и ние ще Ви обясним процедурата, както и евентуалните разноски. Имате възможност да запазите копие от завещанието, което да предадете на избраните от Вас изпълнители на завещанието и освен това можем да регистрираме завещанието Ви в Националния регистър на завещанията, което ще улесни значително намирането му на по-късен етап.

Не трябва да оставяте завещанието си в банков сейф, защото след настъпването на смъртта Ви сейфът не може бъде отворен преди приключване на процедурата по наследяването.

 

Как ще знае семейството ми къде се пази завещанието ми?

Най-лесно би било да дадете на изпълнителите на завещанието или на членовете на семейството Ви информация за адвокатската кантора, която пази завещанието Ви. Така те ще могат да съхранят тази информация на сигурно място заедно с други важни документи. Вписването на завещанието в Националния регистър на завещанията е достъпен начин за добавяне на допълнителна гаранция, че завещанието ще може да бъде намерено лесно.

 

Защо може да се наложи да взема обратно завещанието си?

Винаги препоръчваме преразглеждане на завещанието, ако обстоятелствата се променят значително. Ако например сте изплатили дълг по кредитна карта, вероятно няма да си струва да променяте завещанието си само заради това обстоятелство. Ако обаче се разведете, промените избраните бенефициери или отчуждите актив с голяма стойност, например недвижим имот, това следва да бъде отразено в преработеното завещание.

Ако желаете да измените завещанието си, което е било съставено с наша помощ, ще Ви информираме дали ще дължите такси за тази услуга. Изменението на съществуващо завещание обикновено става много по-лесно от написването на изцяло ново, така че таксите за изменения обикновено са много по-ниски, освен когато желаните изменения са съществени.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

При съставянето на завещание ние винаги препоръчваме да се издадат Дългосрочни пълномощни (LPA), тъй като никога не се знае дали умствените Ви способности няма да бъдат засегнати от някакво заболяване и затова е препоръчително издаването на LPA, докато умствените Ви способности са все още незасегнати.

В зависимост от обстоятелствата може да е целесъобразно да се учредят Тръстове, а освен това ние можем да извършим работата по Администриране на завещанието и наследството от името на Вашите наследници след смъртта Ви.

Ако наследственото имущество съдържа и недвижим имот, посочените от Вас изпълнители на завещанието може да се нуждаят от правна помощ за продажбата му или за друго прехвърляне на собствеността. Нашият отдел по Прехвърляне на жилищни имоти може да им помогне с това.

 

Как мога да получа съвет относно предаване за пазене и вземане обратно на завещание?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни. Ще обсъдим къде държите завещанието си и ще Ви обясним как и къде да го предадете за пазене и как да уведомите за това семейството или близките си. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.