Meniu

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Diskriminacija darbe

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Diskriminacija darbe

2010 m., Lygybes aktas Jūsų darbuotojus saugo nuo daugelio diskriminacijos formų darbo vietoje. Tai yra svarbus įstatymas,  į kurį turite atsižvelgti ruošdami ir atnaujindami savo darbo sutartis ir procedūras.

Ieškiniai dėl diskriminacijos gali kelti daug emocijų ir įvairiais būdais pakenkti Jūsų verslui, ypač kai tai nėra pripažįstama ir sąžiningai bei tinkamai sutvarkoma. Mūsų darbo įstatymų specialistų komanda teikia pagalbą įvairiais darbo įstatymų klausimais. Susisiekite numeriu 0208 1111 911 arba per internetinį puslapį, kad galėtumėte aptarti Jūsų situaciją.

 

Su kokio tipo diskriminacija gali susidurti Jūsų darbuotojai?

Bet kokia jų patirta diskriminacija įprastai bus susijusi su viena arba daugiau „saugomų charakteristikų“. Tai yra potencialūs atributai, pagal kuriuos apibrėžiama neteisėta diskriminaciją prieš kitą asmenį. Šios charakteristikos yra:

 • Amžius
 • Negalia
 • Lyties
 • Lyties keitimo operacijos
 • Santuokos arba civilinės partnerystės
 • Nėštumo arba motinystės
 • Rasės
 • Lyties
 • Religijos arba tikėjimo
 • Seksualinės orientacijos

2010 m., lygybės aktas žmones jų kasdieniame gyvenime saugo nuo diskriminacijos pagal kurį nors jų aukščiau pateiktų charakteristikų. Darbovietė nėra išimtis, todėl netgi kai diskriminacija nėra paminėta Jūsų įdarbinimo dokumentuose arba procedūrose, įstatyminė teisė išvengti diskriminacijos yra numanoma visų darbuotojų sutarčių sąlyga.

Kaip darbdavys, Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų darbuotojai nediskriminuotų ir kad bendrovėje būtų paruoštos aiškios procedūros reaguoti į ir visiškai išnagrinėti bet kokius nusiskundimus.

 

Kaip darbo vietoje vyksta diskriminacija?

Diskriminacija gali vykti įvairiais būdais. Tarp jų yra:

 • Priekabiavimas ir užgauliojimas
 • Tokia tiesioginė diskriminacija kaip atsisakymas įdarbinti dėl saugomos charakteristikos
 • Tokia negalios diskriminacija kaip atsisakymas įdarbinti neįgalų asmenį arba neatlikimas tam tikrų pakeitimų, kurie leistų šiam žmogui atlikti šį darbą. Yra pagrįstų gynybos būdų prieš ieškinius jeigu galima nustatyti realų verslo poreikį.

Tai yra tik keli diskriminacijos darbovietėje pavyzdžiai. Jeigu gavote saugoma charakteristika paremtą kaltinimą diskriminacija mes labai rekomenduojame pasinaudoti teisine pagalba ir aptarti ieškinio aplinkybes.

 

Kaip pagalba teisiniais klausimais Jums gali padėti sumažinti diskriminacijos pavojų?

Jeigu Jūsų versle yra įtariamas diskriminacijos atvejis, mes galime Jums padėti užtikrinti, kad į ieškinį bus atsakyta. Be to, nors įstatymai visiems Jūsų darbuotojams automatiškai užtikrina teisę išvengti diskriminacijos, Jums vis tiek reikia turėti aiškias, rašytines procedūras, kurios padėtų tvarkyti diskriminacijos ieškinius. Mes galime suteikti informacijos apie tokias procedūras.

 

Kaip galite gauti Jūsų verslui reikalingą konsultaciją dėl diskriminacijos darbo vietoje?

Paskambinkite mums numeriu 0208 1111 911 arba susisiekite su mumis per internetinį puslapį. Mes aptarsime Jūsų verslą ir pasiūlysime veiksmus, kurie padėtų užtikrinti įstatymų laikymąsi ir efektyvų bei sąžiningą visų diskriminacijos ieškinių tvarkymą. Pirmasis skambutis nemokamas, o prieš Jums nusprendžiant ar norite pasinaudoti mūsų paslaugomis, mes informuosime apie visus mūsų įkainius.

Susisiekite su mūsų advokatais

Kreipkitės į mus jau šiandien ir papasakokite kuo galėtume Jums padėti

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Prašymas perskambinti

Prašome užpildyti žemiau nurodytus duomenis ir mes pasistengsime Jums kaip įmanoma greičiau perskambinti.

  Šiuos duomenis naudos tik LITKRAFT SOLICITORS, atsižvelgiant į mūsų Privacy Policy, ir išskirtinai tik Jūsų užklausos tikslais.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.